Vyskúšajte naše riešenie, základný balík je bezplatný.

Free

Plnohodnotné digitálne zastupiteľstvo
pre malé obce

 • 500 dokumentov
 • 300MB priestor
 • Zasadnutia
 • Materiály
 • Uznesenia
 • Samospráva
 • Záväzné nariadenia
 • 0 €/rok

Basic

Plnohodnotné digitálne zastupiteľstvo
pre menšie mestá

 • 3000 dokumentov
 • 1500MB priestor
 • Zasadnutia
 • Materiály
 • Uznesenia
 • Samospráva
 • Záväzné nariadenia
 • 160 €/rok

Standard

Plnohodnotné digitálne zastupiteľstvo
pre väčšie mestá

 • 12000 dokumentov
 • 6000MB priestor
 • Zasadnutia
 • Materiály
 • Uznesenia
 • Samospráva
 • Záväzné nariadenia
 • 480 €/rok

Pokročilé riešenia