DIGITÁLNE ZASTUPITEĽSTVO

Transparentnosť,
jednoduchá práca,
minimálne náklady,
okamžite k dispozícii
DIGITÁLNE ZASTUPITEĽSTVO
Vyskúšajte digitálne zastupiteľstvo!

Je to naozaj jednoduché, žiadna inštalácia. Stačí vyplniť formulár a po aktivácii možete začať okamžite systém využívať. Navyše základný balík je bezplatný, takže za vyskúšanie naozaj nič nedáte.

Otvorená samospráva bližšie k občanom

Otvorené zastupiteľstvo

Digitálne zastupiteľstvo vytvára férové prostredie a efektívnu kontrolu, ktoré môžu posilniť dôveru verejnosti k voleným zástupcom.

Efektívna práca poslancov

Komunálni poslanci majú na jednom mieste a rýchlo dostupné všetky relevantné dokumenty týkajúce sa ich práce v komisiách, miestnej rade a zastupiteľstve.

Orgány samosprávy

Hlavným orgánom samosprávy je jej zastupiteľstvo. V našej online službe je však možné efektívne spravovať aj komisie, radu a podľa potreby vytvárať ďalšie orgány.


Lepšia informovanosť

Naša online služba pomáha napĺňať očakávania občanov v otvorený úrad a transparentný prístup k informáciám z rokovania zastupiteľstva.

Efektívnejšia kontrola

Najmä období medzi voľbami, kedy by sa mali snažiť plniť sľuby dané pred voľbami. Naša online služba poskytuje prehľad o účasti na rokovaniach, ale aj o tom, ako ktorý poslanec hlasoval.

Právne normy online

Digitálne zastupiteľstvo zabezpečí lepší prehľad v právnych normách samosprávy. Všeobecne záväzné nariadenia dostupné v plnom znení na webe s možnosťou ich filtrovania a vyhľadávania.


Efektívny workflow

V online aplikácii je možné jednoducho nastaviť procesy od prípravy zastupiteľstva, cez hlasovanie o konkrétnych bodoch a schvaľovanie uznesení, až po spracovanie jeho výstupov.

Digitálne zastupiteľstvo

Elektronizácia agendy, ktorá v papierovej podobe predstavuje významné náklady úradu na čas a prostriedky úradu.

Racionalizácia procesov

Zvýšenie efektivity pracovných postupov pri zverejňovaní relevantných informácií zo zastupiteľstva zabezpečí optimalizáciu využívania kapacity ľudských zdrojov.

Transparentný úrad

Digitálne zastupiteľstvo zabezpečí splnenie všetkých požiadaviek, ktoré na úrad kladie legislatíva z hľadiska zverejňovania informácií, ale aj efektívny nástroj na kontrolu plnenia uznesení.

Náhľad