Digitálne zastupiteľstvo obsahuje množstvo užitočných funkcií, ktoré vám umožnia jednoduchšiu prípravu materiálov na zasadnutie, prehľadnejšie informovanie verejnosti, efektívnu kontrolu úloh a plnenia uznesení.

Otvorené zastupiteľstvo

Príprava materiálov

Efektívnejšia kontrola

Komunikácia s verejnosťou